Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi İlan Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Bahçesi kurulacağını söylediği Salda Gölü Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi.

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi İlan Edildi

Salda Gölü

Burdur'da, son yılların en gözde turizm merkezi haline gelen Salda Gölünde bulunan beyaz kayalıklarda magnezyum olduğu, bunların Mars’taki kayaların yapısıyla benzerlik gösterdiği söyleniyor. Salda Gölü, bembeyaz kumsalları, berrak suları ve turkuaz rengiyle Türkiye’nin Maldivleri olarak anılıyor, ancak bu beyaz kumsalların oluşması öyle kolay değil, biyomineralizasyon diye adlandırılan bir olayın sonucu oluşuyor ve göl 2 milyon yıllık bir geçmişe sahip. Bir diğer özelliği de Türkiye’nin en derin tatlı su gölü olması. Salda Gölü Yaklaşık denizden 1200 metre yüksekte bulunan, 185 metre derinliğe sahip, 7 km eninde, 9 km uzunluğunda tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzada yer alan eşsiz bir güzellik olarak adlandırılıyor.

Salda Gölü Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı. Denizli merkeze yaklaşık 100 km, Burdur’a 75 km, Antalya’ya ise 150 km uzaklıkta bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Şubat 2019 tarihinde yaptığı açıklamalar ile 1989'dan bu yana doğal sit alanı statüsünde olan Salda Gölü'nün yer aldığı bölgede "300 bin metrekare Millet Bahçesi" kurulacağını söylemişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Salda Gölü'nün 44 kilometrekare alana sahip olduğunu belirterek, göl ve çevresinin "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilmesiyle yaklaşık 295 kilometrelik alanın koruma altına alınacağını, "Millet Bahçesi"nin söz konusu 295 kilometrelik alan içerisinde yer alacağını açıklamıştı.

.

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Kararı

Salda Gölü 14.03.2019 tarihli 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde bütün işlemler 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Karara göre "mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda mezkur Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak.

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde ilgili mevzuat hükümlerine göre çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesi çerçevesinde alan kullanım ve yönetimine ilişkin belirlenecek usul ve esaslar ile bunların yansıtıldığı planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanacak ve onaylanacak.

Söz konusu usul, esas ve planlar çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olacak. Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına, ruhsat ve eklerine göre devam edilecek."

Aynı gün 14.03.2019 tarihli 823 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Karaburun-Ildır Körfezi de Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi.

.

Özel Çevre Koruma Bölgesi nedir?

Özel Çevre Koruma Bölgesi; Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarını, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynakların gelecek kuşaklara ulaşmasını emniyet altına almak üzere gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin tek elden hazırlanması amacıyla, Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen bölgeler olarak tanımlanıyor. 

Bu bölgeler Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması (Barselona) Sözleşmesinin taraf ülkelere getirdiği bir yükümlülük gereği ülkemiz ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme haiz ancak sanayi, turizm ve yapılaşma gibi baskılar nedeniyle bozulma veya yok olma riski altında oldukları için özel koruma altına alınıyor.

Dünyadaki gelişen teknolojilerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı nedeni ile ortaya çıkan olumsuzlukların, doğada neden olduğu çöküşü durdurmak amacıyla doğayı ve doğal kaynakları koruma düşüncesi son zamanlarda tüm dünyada hızla yayılmaktadır.

Dünya Tabiatı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, dünya yüzeyinin % 5' inden fazlası korunan alan (Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Doğal Sit Alanları ve Tabiat Varlığı) olarak ayrılmış olup, koruma konusunda hassas olan ülkelerde bu oran %20'lere kadar çıkmaktadır.

.

Ülkemizdeki Özel Çevre Koruma Bölgeleri;

Ülkemizde düne kadar 16 adet Özel Çevre Koruma Bölgesi bulunmaktaydı, sayı bölece 18 e yükseldi. Ülkemizdeki Özel Çevre Koruma Bölgeleri;

Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi

Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi       

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi

Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi

Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi

Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi

Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi  

Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi

Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi

Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi

Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi

Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi

Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi

Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesidir.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2019, 11:20

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER