Türkiye Çevre Ajansı Kuruluyor

Türkiye Çevre Ajansı kurulması ile ilgili teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülüyor.

Türkiye Çevre Ajansı Kuruluyor

2 Aralık'ta TBMM'de görüşülmeye başlanan ve 4 Aralık'ta 12 maddesi kabul edilen Türkiye Çevre Ajansının kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunTeklifine göre "çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere" Türkiye Çevre Ajansı kurulacak. Bir kamu tüzelkişisi olmasına rağmen şirket gibi planlama yapılan Türkiye Çevre Ajansı'nın depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak. Ajans Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bazı yetki ve görevlerini üstlendiği gibi, birçok konuda söz sahibi de olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 yıl süreyle görevlendirilecek Türkiye Çevre Ajansının Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşacak, ayrıca aynı süre için 11 kişilik Danışma Kurulu atanacak. Yönetim kurulu üyeleri, gerektiğinde görev süreleri dolmadan görevden alınabilecek. Ajans organları ve hizmet birimleri ve teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

Ajansın geliri, genel bütçeden aktarılan tutarların yanı sıra her türlü bağış ve yardımlar ile Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden oluşacak. Ajansın gelirlerinin genel yönetim giderleri haricinde kalan kısmının tamamı Ajans faaliyetleri için kullanılacak.

Ajans, Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda depozito yönetim sistemini kuracak ya da kurduracak. Depozito uygulamasına tabi tutulan ürünlere yönelik depozito yönetim sistemi altyapısını oluşturacak, ilgili tarafların depozito yönetim sistemine dahil olmasını sağlayacak, Bakanlıkça belirlenen depozito bedeli, ücret, teminat ve iadeleri alacak.

Teklifin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair maddelerinde ise Belediye Gelirleri Kanunu'nda değişiklik yapılarak güvenli, sağlıklı ve çevreci ulaşım araçlarından biri olan elektrikli scooterlerin teşvik edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması için paylaşımlı elektrikli scooterlerden alınacak işgal harcı bedeli en az tarife üzerinden hesaplanacak, günlük 16 kuruş işgal harcı alınacak şeklinde düzenleme getiriliyor.

Depozito uygulamasını zorunlu hale getirecek, çevreyi kirletenlere cezayı artıracak teklif, özellikle kurulmak istenen Türkiye Çevre Ajansı’nın yetki görev ve organlarının seçimiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020, 23:00

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER