Yükselen Enerji: Rüzgar Enerjisi

Dünya her geçen yıl yenilenebilir enerjiye biraz daha yatırım yaparken, tek başına rüzgar enerjisi bile AB ve İngiltere’nin enerjisinin %16,4’ünü sağladı.

Yükselen Enerji: Rüzgar Enerjisi

Dünya yakın zamana kadar artan enerji ihtiyacının tamamını fosil kaynaklardan sağlıyordu ancak petrol, doğalgaz, kömür ve nükleer enerji gibi “yenilenemeyen”, geleneksel fosil enerji kaynakları doğaya saldığı karbondioksit ve karbonmonoksit çevreyi ve insan sağlığını giderek daha fazla tehdit ediyor. Üstelik bu kaynakların yakın gelecekte, örneğin petrolün 50 yıl içinde, doğalgazın ise 200 yıl içinde tamamen tükenecek olması enerji ihtiyacı duyan ülkeleri, dünyanın her bölgesinde var olabilen “yenilenebilir enerji kaynakları”nın daha fazla kullanılmasına yöneltti.

Yenilenebilir enerji kaynağı “Doğanın kendi evrimi içinde bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı” olarak  tanımlanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özellikleri, çevreye zararının minimum düzeyde olması ve istihdamı arttırmasıdır, üstelik sürdürülebilirlik açısından da hayati durumdadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları ise güneş, rüzgar, hidro, jeotermal, biyokütle, gel-git ve dalga olarak kabul edilmektedir. Bugüne kadar en çok kullanılanları ise güneş ve rüzgar enerjisidir, ayrıca jeotermal ve hidro enerjiye yönelik tepkiler de her geçen yıl artmaktadır.

10 yıl önce hidroelektrik haricinde yenilenebilir enerjinin toplam enerjideki payı AB ve İngiltere’de %22 iken 10 yıl içerisinde %38'e kadar yükseldi. Bu süreçte forsil yakıtların payı ise %49'dan %37'ye geriledi.

Yenilenebilir enerjide ise hidro enerjiden sonra rüzgar enerjisi en büyük paya sahip oldu. Hatta bazı ülkelerde hidro enerjinni de çok üstünde bir paya sahip oldu.

Danimarka 2020’de elektriğinin %60'ını, İrlanda%35'ini, Almanya %33'ünü, İspanya %29'unu ve İngiltere%27’sini sadecerüzgar enerjisiyle sağladı.

Türkiye'de durum çok farklı değil, her geçen yıl rüzgarve güneş enerjisinin payı artıyor. Tüik Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2019 raporuna göre: Yenilenebilir enerji ve atıklardan elektrik enerjisi üretiminin oranı 2010 yılında %26,4 iken 2019 yılında %43,9 düzeyine yükseldi.

Toplam nihai enerji tüketimindeki yenilenebilir enerji payı 2010 yılında %9,9 düzeyinde iken 2019 yılında %7,6 düzeyine geriledi.

görsel: tüik

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 00:50

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER