Adres Kayıt Sistemi Devreye Girdi

Türk Vatandaşları ve yerleşik yabancıların adresleri için tanımlanan adres kodu sistemi devreye girdi, artık açık adres yerine adres kodu söylenebilecek.

Adres Kayıt Sistemi Devreye Girdi

Adres Kayıt Sistemi Türk Vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezi bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması ve adres konusundaki dağınıklığa son verilmesini sağlayan e-devlet projesidir. Kodlu adres sistemi 9 rakamdan oluşuyor, tıpkı TC Kimlik Numarası gibi her adresin de bir kimlik numarası mevcut ve okula kayıt, ptt, kargo şirketleri dahil yer yerde açık adres yerine bu numara söylenerek işlem yapılabilecek.

Adres Kayıt Sistemi sayfasında verilen bilgilere göre sistemin avantajları şu şekilde:

Nüfus sayımların evden yapılma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.
Adres verilerinin tek merkezden standartlara uygun bir şekilde yönetilmesi ve paylaşılması sağlanmıştır.
Yerleşim yeri bazında güncel nüfusun nitelik ve niceliklerine ilişkin güvenilir istatistiklerin üretilmesi sağlanmıştır.
Adres kayıtlarının doğru tutulmamasından, yanlış adres beyan edilmesinden, bilgi kirliliğinden ya da adres bileşenlerinin çok sık değişmesi sonucu ortaya çıkan adres karmaşası yüzünden oluşan ekonomik kayıplar önlenmiştir.
Seçmen kütüklerinin oluşturulması ve güncelleştirilmesindeki ek maliyet yükü ortadan kalkmıştır.

Sağlık, eğitim, vb. kamu hizmetleri sistem üzerinde tutulan veriler kullanılarak zaman ve maliyet efektif bir şekilde planlanmaya ve uygulanmaya başlanmıştır.
Tahsilatlar için gönderilen tebligatların ilgilisine adres eksikliği nedeniyle geç ulaşması ya da hiç ulaşmamasından kaynaklanan gelir kaybı ve kaçaklar önlenerek vergi gelirlerinin artırılması sağlanmıştır.
Kent bilgi sistemlerinin alt yapısında kullanılması sağlanmıştır.
Kamu yatırımlarının planlanması ve uygulanması gerçek veriler ışığında olacağından kayıp ve kaçaklar önlenmiştir.

Adres Kayıt Sistemi'nde kayıtlı mısınız?
Adres Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olup olmadığınızı sorgulayabileceğiniz sayfaya erişmek için tıklayınız.

Yerleşim yeri sorgulama
Adres Kayıt Sistemi’ndeki güncel adres bilgilerini sorgulayabileceğiniz sayfaya erişmek için tıklayınız.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER