Yargıda Süreler Durduruldu

Koronavirüs hayatın bütün alanlarını etkilemeye devam ediyor: Yargıda süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu.

Yargıda Süreler Durduruldu

Yeni tip koronavirüs pandemisi hızla dünyaya yayılmaya devam ederken Türkiye'de 11 Mart'ta tespit edilen Covid-19 vakıası üzerine eğitime ara verildi, üniversiteler tatil edildi.  HSK tarafından verilen tavsiye niteliğindeki karar çerçevesinde, adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması için duruşmaların ertelendi, acele işler hariindeki hiçbir iş için duruşma açılmaması tavsiye edildi, cezaevlerinde ziyaret yasağı getirildi ancak avukatlar için evden yürütülen işlerde kesin sürelerin kaçırılması ihtimali devam ediyordu ve buna yönelik daha birkaç gün önce barolar Adalet Bakanlığı'na dilekçe vererek bir düzenleme talebinde bulundular ayrıca Adalet Bakanı da sürelerin geriye etkili olarak durdurulacağını, bu yönde çalışma yapıldığını söylemişti. İşte bu çalışma sonrasında dün geceyarısından sonra TBMM'de düzenleme görüşüldü ve sabah resmi gazetede yayımlanarak yüyürlüğe girdi, bu düzenleme ile yargıda süreler 13 Mart 2020 tarihi itibariyle 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdu, hatta bu tarihten sonra da Cumhurbaşkanı'na süreleri 6 ay daha durdurma yetkisi verildi. Süreler durma tarihinin bitmesinden itibaren 15 gün uzamış oldu, ayrıca süresinin bitmesine 1 gün aklmış olsa bile durma süresinin sonundan itibaren 15 güne tamamlanmış oldu.

İşte Kanun Metni:

25.3.2020 tarih ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı (Mükerrer ) Resmi Gazete'de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun için tıklayınız.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.

(2) Aşağıdaki süreler bu maddenin kapsamı dışındadır:

a) Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri.

b) 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler.

c) 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.

(3) 2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında;

a) İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılır ve ilan için ücret alınmaz,

b) Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir,

c) Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam eder,

ç) İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınır.

(4) Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları;

a) Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu,

b) İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hâkimler ve Savcılar Kurulu,

c) Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı,

belirler.”

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2020, 17:31

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER