Yeşil pasaport alımında yeni düzenlemeler yapıldı

Hususi damgalı pasaport başvuru koşullarına ilişkin olarak yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Yeşil pasaport alımında yeni düzenlemeler yapıldı

İhracatçıların yeşil pasaport alım şartları kolaylaştırıldı. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca, geçen sene Mart ayında “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” yürürlüğe girmiş ve bu sayede ihracatçılara yeşil pasaport alım hakkı tanınmıştı. Söz konusu düzenlemede, “son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama 5 inci maddede belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine” yeşil pasaport alım hakkı verileceği bildirilmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan 214 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemede, ihracatçıların yeşil pasaport alımını kolaylaştırılan değişiklik yapıldı. Buna göre daha önce ihracatçıların hususi damgalı pasaport alabilmesi için aranan “her takvim yılında ihracat yapma” şartı kaldırılarak, ihracatçıların son üç takvim yılında yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen oranda olması halinde, yeşil pasaport verilmesi sağlandı.

Ayrıca önceki düzenlemede yer alan, “Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları” şartı aynen korunmakla beraber, 214 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeşil pasaport alımında FETÖ düzenlemesine de gidildi.

Buna göre eski düzenlemeye ek olarak yeşil pasaport alabilmek için “devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet iltisak ya da bunlarla irtibatlarının bulunmaması” şartı da getirilmiş oldu.

Söz konusu şartları taşıyan ihracatçılara, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecek.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2018, 20:20

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER