İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Randevu Alma, Laboratuvar Sonuçları, Adres ve İletişim Bilgileri, Bölümler

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HASTANE ONLİNE RANDEVU İÇİN TIKLAYINIZ...

HASTANE WEB SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

LABORATUVAR SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

GÖREVLİ DOKTOR BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

MERKEZ BİNA VE BAĞLI BİRİMLER İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Samatya Merkez Bina)

Adres    : Kasap İlyas Mah, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cd., 34098 Fatih / İstanbul

Telefon  : (0 212) 459 60 00

Fax        : (0 212) 459 62 30

E-Mail   : [email protected]

Osmaniye (Bakırköy) Polikliniği

Adres    : Osmaniye Mahallesi Fabrikalar Caddesi Cemiyet Sok. No: 70 Bakırköy / İstanbul

Telefon  : (0 212) 660 86 57

                 (0 212) 660 86 67

                (0 212) 660 86 77

Fax       : (0 212) 660 44 56

E-Mail  : [email protected]

Zeytinburnu Polikliniği

Adres   : Yenidoğan Mahallesi 41. Sokak no:3 Zeytinburnu / İstanbul

Telefon : (0 212) 415 20 53

E-Mail   : [email protected]

Süleymaniye KDH Polikliniği (Süleynamiye Kadın Doğum Hastanesi)

Adres    : Telsiz Mahallesi, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Cd. No:1, 34020 Zeytinburnu / İstanbul

Telefon  : (0 212) 498 61 61

Fax        : (0 212) 416 98 14

E-Mail   : [email protected]

(NOT: SÜLEYNAMİYE KADIN DOĞUM HASTANESİ, İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İLE BİRLEŞTİĞİ İÇİN, SÜLEYNAMİYE KADIN DOĞUM HASTANESİ’NDEN RANDEVU ALMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIN; ÖNCELİKLE HASTANE İSMİ OLARAK, İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'Nİ SEÇMESİ, SONRASINDA KLİNİK BİLGİSİ SEÇİMLERİNİ YAPARAK, İŞLEMİN DEVAMINDA "MUAYENE YERİ" SEÇENEĞİNDEN SÜLEYNAMİYE KADIN DOĞUM HASTANESİ’Nİ SEÇMEK SURETİYLE RANDEVU OLUŞTURMALARI GEREKMEKTEDİR.)

KLİNİKLER

Acil Tıp

Cerrahi Birimler

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Genel Cerrahi

Göğüs Cerrahisi

Göz Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Ortopedi ve Travmatoloji

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Tıbbi Patoloji

Üroloji

Dahili Birimler

Aile Hekimliği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dahiliye

Dermatoloji

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Endokrinoloji

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Gastroentroloji

Girişimsel Radyoloji

Göğüs Hastalıkları

Hematoloji

Kardiyoloji

Nefroloji

Nöroloji

Nükleer Tıp

Psikiyatri

Radyasyon Onkolojisi

Radyoloji

Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Genetik

Temel Birimler

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Biyokimya

Hastanede Verilen Özellikli Hizmetler

Ercp (Endoskopik Retrograd Colanjio Pankreatografi)

Kapsamlı Onkoloji Merkezi + Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi

ROP Prematüre Retinopatisi Tanı ve Tedavi Merkezleri

Uyku Laboratuvarı

Üremeye Yardımcı Tedavi Üyte Merkezleri

KBRN Arındırma Üniteleri

Yoğun Bakım 1. Basamak

Yoğun Bakım 2. Basamak

Yoğun Bakım 3. Basamak

Yenidoğan Yoğun Bakımı Olan Sağlık Tesislerimiz

Whipple Operasyonu (609.460) İşlemi

Posterior Elemanların Osteotomisi, Tek Vertebra Segmenti (613.630) İşlemi

Artrodez Anterior, İnterbody Tekniği İle (613.770) İşlemi

Anevrizma Ameliyatları, Aynı Keside Çoklu (615.360) İşlemi

Anevrizma Ameliyatları (615.380) İşlemi

Kaide Tümörleri (615.490) İşlemi

Köşe Tümörleri Cerrahisi (615.530) İşlemi

Posterior Fossa Tümörleri Cerrahisi (615.570) İşlemi

Transsfenoidal Hipofizektomi (615.600) İşlemi

Beyin Avm Embolizasyonu/Av Fistül Tedavileri (802.740) İşlemi

Endovasküler Serebral Anevrizma Tedavisi (802.760) İşlemi

Akut İnmede Trombektomi (802.891) İşlemi

Kulak Kepçesi Replantasyonu (618.220) İşlemi

TARİHÇE

16.01.1960 tarihinde Samatya' da uzun yıllar kurulduğu semtin adı ile anılacak olan “İşçi Sigortaları Kurumu Hastanesi” 28.604 metrekare üzerine kurulu, 560 yatak kapasitesi ile inşa edilmiştir.

Tarihler 16 Ocak 1960’ı gösterdiğinde ‘İşçi Sigortaları Kurumu Hastanesi’ zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Meclis Başkanı Refik Koraltan ve Çalışma Bakanı Haluk Şaman’ın da hazır bulunduğu bir törenle açılmıştır. Hem yapım tekniği hem de sahip olduğu araç ve gereçlerle o dönem için “Balkanların en modern hastanesinde” 100 doktor, 65 hemşire, 339 yardımcı sağlık personeli ve 53 diğer personel olmak üzere toplam 557 çalışan göreve başlamıştır.

İlk Başhekim Dr. Mahir GÜVENÇER olup, yine aynı yıl içerisinde Dr. Saim AKSAN Baştabip olarak atanmış ve bu görevini 1975 yılı sonuna kadar devam ettirmiştir.

Daha sonraki yıllarda adı, “Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Hastanesi” olarak değiştirilmiştir.

1975 yılında Op. Dr. Mücahit ATMANOĞLU Baştabip olarak göreve başlamış, 1996 yılında emekliye ayrılmıştır.

1978 yılında S.S.K. Sağlık Tesisleri içerisinde ilk Hemodiyaliz Merkezi 8 makine ile hizmete girmiştir.

1981 yılında hastanede kreş açılarak çalışanların çocuklarına hizmet vermeye başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir.

1985 yılında hemşire lojmanı binası, personel yemekhanesi ve poliklinik inşaatları yapılmış ve üst teras kapatılıp kat ilavesi sağlanarak yatak sayısı 804’e çıkarılmıştır.

1987 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Koroner Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açılmıştır.

1992 yılında Op.Dr. M. Fazıl YAZICI 5 ay süreyle vekaleten Baştabiplik görevini yürütmüştür.

1996 - 2000 yılları arasında Doç. Dr. Mustafa CANİKLİOĞLU Baştabiplik görevini sürdürmüştür. Bu dönemde, Kan Merkezi, 5 yataklı Post-Op Yoğun Bakım Ünitesi, Patoloji Laboratuvarı yenilenerek Kreşin üstünde hizmet vermeye başlamıştır. Tomografi cihazı hizmete girmiş, Endoskopi Ünitesi açılmıştır. Ayrıca, Acil Servis inşaatı ve Yoğun Bakım Ünitesi inşaatının büyük bölümü tamamlanmıştır.

2000 - 2004 yılları arasında Doç. Dr. Gazi ZORER Baştabiplik görevini yürütmüştür. Bu dönemde Acil ünite yeniden yapılandırılarak, Poliklinik Osmaniye' ye taşınmış Merkez Poliklinik yatış işlemleri ve özel dal poliklinikleri hizmeti için kullanılmıştır. 2001 yılında merkezi sterilizasyon ünitesi kurulmuştur. Güvenlik Hizmetleri, Danışma Hizmetleri ve Halkla İlişkiler Birimi hizmet sunumuna başlamıştır. 2000' li yıllarda kalite çalışmalarının başladığı hastanede 2002 yılında “TS-EN ISO – 9000 Kalite Güvence Belgesi” alınmıştır. 2003 yılında Yoğun Bakım yatak sayısı 12' ye çıkarılarak zemin kattaki yerine taşınmıştır. Ayrıca Acil Servisin altında 4 adet Acil Ameliyathane hizmete açılmış, Ameliyathane Katları yeniden restore edilmeye başlamıştır.

1970’li yıllardan beri konuşulan ancak kimsenin uygulamaya cesaret edemediği sağlık hizmetlerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi, sağlıkta dönüşümün bir parçası olarak 19 Şubat 2005 tarihinde gerçekleşir. Sağlık Bakanlığı'na devredilen hastanenin adı “Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olarak değiştirilmiştir. 2004 yılında başhekimlik görevini devralan Doç. Dr. Özgür YİĞİT hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için özverili ve gayretli bir çalışma içine girer.

Halen hastanenin başhekimi olan Doç. Dr. Özgür YİĞİT göreve başladığı ilk yılda ameliyathanelerin deprem güçlendirme ve restorasyon çalışmalarına hız verilir. 2005 yılında eskiden hemşire lojmanı olarak kullanılan binanın restorasyonu tamamlanmıştır. Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuvarı ve Cildiye Kliniği bu binaya taşınır. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği de aynı binada yataklı servis olarak hizmet vermeye başlar. Hastane ana binasında Diyaliz Ünitesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi ve ameliyathaneleri de içeren 4. Dilatasyon bölümü güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2005 yılında tamamlanır.

Sağlık Bakanlığı mevzuatı doğrultusunda “Hasta Hakları Birimi” kurularak hasta ve yakınları için sunulan hizmet sırasında yaşanan aksaklıklara hemen müdahale edilmeye başlanır.

Ana bina yataklı servislerinin büyük bir kısmını kapsayan 5. ve 6. Dilatasyon güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının kat kat tamamlanmasının ardından hasta odaları için tuvalet, banyo standardizasyonu sağlanır ve odalar hasta ve refakatçilerinin konforu düşünülerek koltuk ve televizyonlarla donatılır. Sunulan hizmet gereği olan internet, otomasyon ve intranet gibi çağımızın bilişim alanındaki en önemli çalışmaları hızlandırılarak tüm klinik ve poliklinikler bilgisayarlar ve diğer cihazlarla donatılır.

Hastane binası güçlendirme ve restorasyon çalışmaları, merdiven ve asansörlerin bulunduğu orta blok 3. Dilatasyon bölümünde devam eder. Hasta ve çalışanlar için asansör sayıları arttırılır.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2019, 12:29

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER