SAYILARLA BİREYSEL BAŞVURU

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruların verileri yayınlandı...

SAYILARLA BİREYSEL BAŞVURU

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmış olsa da altyapı ve yasal değişikliklerin tamamlanmasının ardından 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren  uygulamaya geçirilmiştir. Böylece kamu gücünü kullanan kişi ve kurumların sebep olduğu hak ihlallerine karşı anayasal yargı denetimi başlamış olup,herkes, Anayasa’mızda güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla, bütün diğer iç hukuk yollarını tükettikten sonra, 30 gün içerisinde Anayasa Mahkemesine başvurabilmektedir.

Anayasa Mahkemesi son dönemlerde bugüne kadar yapılan bireysel başvurulara dair istatistikleri yayınlamaktadır. bu istatistiklerin derlenmesi ise bazı ilginç sonuçlar ortaya çıkarıyor. Örneğin 15 Temmuz Darbe girişiminin olduğu yıl başvuruların sayısı da önceki yıla göre dörde katlanmış. 2017 yılında ise başvuruların çözüme kavuşturulma sayısı 5'e katlanmış durumda. Bütün yıllara ait başvuru sayılarına ve karar bağlanan başvuru sayılarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz. (mavi çizgi başvuru, kırmızı çizgi karar sayılarıdır)

Anayasa Mahkemesine bugüne kadar toplam 201.547 bireysel başvuru yapılmış durumda ve bu başvuruların 161.084'ü karara bağlanmış, bu durumda hala karara bağlanmamış 40 bin başvurunun derdest olduğu sonucu çıkıyor. Ancak özellikle 2017 yılında çözüme bağlanan başvuru sayısı dikkate alındığında bu sayının fazla olmadığı anlaşılıyor, zira bugüne kadar çözüme ulaştırılan başvuru sayısının yarısından fazlası sadece 2017 yılında karar bağlanmış.

Aşağıdaki tablomuz ise başvuru yıllarına göre hala derdest olan 40.463 dosyanın başvuru yılına göre dağılımını gösteriyor. Buna göre 2013 yılından 9, 2014 yılından 252 başvuru hala çözüme kavuşturulmamış, karara bağlanmamış durumda.

Anayasa Mahkemesi tarafından yayınlanan istatistiklerde en dikkat çekici bilgi ise bugüne kadar karara bağlanan 161.084 başvurudan sadece 2.801 başvuruda en az bir hakkın ihlali kararı verilmesi. Bu oran karara bağlanan başvuru sayılarının %1,7'sinin kabul edildiğini ve hak ihlali kararı verildiğini gösteriyor. Geriye kalan 158 bin başvuruda ise kabul edilmezlik, birleştirme ve idari ret kararı verilirken, en büyük pastayı %80 ile kabul edilmezlik, yani ret kararları oluşturuyor.

Anayasa Mahkemesine göre bazı başvurularda iki veya daha fazla hak ihlali kararı verilmesinden dolayı 2801 haklı görülen başvuruda toplam 2.920 hak ihlali kararı verilmiş durumda.

Adil yargılanma hakkı 2.213, Mülkiyet hakkı 137 Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı 123, Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı 104, İfade özgürlüğü 94, Yaşam hakkı 65, İşkence ve kötü muamele yasağı 60, Örgütlenme özgürlüğü 36, Maddi manevi varlığın korunması hakkı 23, Masumiyet Karinesi 17, Ayrımcılık yasağı 9, Suç ve Cezaların kanuniliği ilkesi 8, Etkili başvuru hakkı 8, Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı 6, Din ve vicdan özgürlüğü 4, Eğitim hakkı 2 defa ihlal edilmiş.

Bu dağılıma göre verilen ihlal kararlarının %75'i yani 2.213 başvuru kabulü "adil yargılanma hakkı"nın ihlali şeklinde verilmiş, adli yargılanma hakkı kararlarının dağılımında ise 1.819 başvuruda makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği tespit edilmiş, bu verilen ihlal kararlarının %80'ine denk geliyor.

(Bu istatistikler Anayasa Mahkemesi resmi web sitesinde yayınlanmıştır.)

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 12:53

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER